eurointitut

 

Střední škola Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště

 

Školy jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením. Jsou zaměřeny na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména na edukaci a rozvoj osob s mentálním handicapem. Našimi žáky však nejsou děti, ale široké věkové spektrum od mladých lidí po žáky ve středním věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením a klienti domovů se zvláštním režimem. Žáci jsou zařazováni do školy na základě písemného doporučení speciálně pedagogického centra. Toto školské pedagogické zařízení při Střední škole Euroinstitut úzce spolupracuje na vzdělávacím procesu. Na výuce se podílejí zejména speciální pedagogové.

Vzdělávání ve školách Euroinstitut je pro všechny žáky bezplatné. Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole. Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku


Jde o obory:

- provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc

- praktická škola jednoletá

- praktická škola dvouletá

- pečovatelské služby

Podrobnější informace naleznete na oficiálních webových stránkách Střední školy Euroinstitut a školy Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště www.euroinstitut.cz. Nebo si stáhněte informační lístek pro uchazeče o studium. 

O tom, že se nám vzdělávání našich žáků daří, svědčí např. novinové články v Kladenském, Orlickém či Hradeckém deníku, nebo pořad České televize, které naleznete zde .